Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Akhilesh Yadav, President, Samajwadi Party and Shri Avinash Pandey addressed the media in Lucknow, Uttar | Pradesh